Select Page

Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng TOEIC

Triển khai chiến lược cải thiện chất lượng dạy tiếng Anh và đổi mới việc đánh giá kết quả học tập môn học này của học sinh, sinh viên tại hệ thống các trường dạy nghề ở VN là những nội dung chính của biên bản ghi nhớ được Tổng cục Dạy nghề ký kết với Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) sáng 15-4 tại Hà Nội. TT – Triển khai chiến lược cải thiện chất lượng dạy tiếng Anh và đổi mới việc đánh giá kết quả học tập môn học này của học sinh, sinh viên tại hệ thống các trường dạy nghề ở VN là những nội dung chính của biên bản ghi nhớ được Tổng cục Dạy nghề ký kết với Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) sáng 15-4 tại Hà Nội.

Theo biên bản ghi nhớ này, ETS cam kết sẽ cung cấp hằng năm khoảng 30.000 bài thi TOEIC với giá ưu đãi cho Tổng cục Dạy nghề trong ba năm liền.

Nhằm mục tiêu chuẩn hóa trình độ tiếng Anh cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường nghề, các bài thi TOEIC sẽ được Tổng cục Dạy nghề áp dụng để đánh giá phân loại trình độ đầu vào và đánh giá kết quả khi tốt nghiệp tại các trường dạy nghề.

T.HÀ

Theo TuoiTre Online

Bài trước

Bài tiếp