Select Page

Giải thưởng Nhân tài đất Việt mở rộng đối tượng

Ngày 15-4, Hội Khuyến học Việt Nam công bố khởi động giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 6 năm 2010

TTO – Ngày 15-4, Hội Khuyến học Việt Nam công bố khởi động giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 6 năm 2010.

>> Nhân tài đất Việt 2009: Không có giải nhất

Giải thưởng năm nay, ban tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, chính thức mở rộng sang lĩnh vực giáo dục – khuyến học.

Trước đây, giải thưởng này chỉ có trong lĩnh vực công nghệ thông tin, năm 2009 mở rộng thêm lĩnh vực khoa học tự nhiên. Như vậy, cho đến nay, giải thưởng bao gồm 3 lĩnh vực.

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ cấu giải thưởng gồm hai hệ thống dành cho “Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng” và “Sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế” với các giải nhất, nhì, ba tương ứng mức 100 triệu, 50 triệu và 30 triệu đồng. Ngoài ra, các sản phẩm vào chung khảo sẽ được giải khuyến khích 5 triệu đồng.

Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên sẽ có tối đa 6 giải trị giá mỗi giải 100 triệu đồng dành cho các bộ môn toán học, cơ học, vật lý, hóa học, các khoa học về sự sống và các khoa học về trái đất (gồm cả biển) và môi trường. Các công trình nghiên cứu tham gia giải thưởng phải là công trình được thực hiện chủ yếu ở Việt Nam, phải có đồng tác giả là người Việt Nam hoặc gốc Việt.

Đối với lĩnh vực giáo dục – khuyến học, giải thưởng sẽ được trao tặng cho các cá nhân hoặc tập thể là nhà giáo, nhà nghiên cứu giáo dục, các nhà hoạt động giáo dục và khuyến học đã đạt những thành tích xuất sắc, đóng góp vào giá trị sự nghiệp chấn hưng giáo dục Việt Nam. Giải này sẽ được tuyển chọn trên cơ sở giới thiệu của Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ GD-ĐT và Ban thi đua khen thưởng Hội Khuyến học Việt Nam.

M.Q.

Theo TuoiTre Online

Bài trước

Bài tiếp