Select Page

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ANH VĂN XẾP LỚP NGÀY 08/09/2009

 DANH SÁCH HỌC VIÊN THI XẾP LỚP ANH VĂN NGÀY 08/09/2009. Học viên xem và ghi nhớ ngày thi, giờ thi, phòng thi để đi thi cho đúng theo danh sách.

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI XẾP LỚP ANH VĂN NGÀY 08/09/2009
Lưu ý: Học viên xem và ghi nhớ ngày thi, giờ thi, phòng thi để đi thi cho đúng.
DANH SÁCH HỌC VIÊN THI XẾP LỚP ANH VĂN
Ngày thi: 08/09/2009 Giờ thi: 8:00
Phòng thi: 407

STT Họ Tên Ngày sinh Ngành Ghi chú
1 Trần Duy  Hải 21/08/1991 CNTT  
2 Nguyễn Cao Nhật Lâm 14/12/1991 CNTT  
3 Diệp Nguyễn Hữu  Nguyên 29/10/1991 CNTT  
4 Huỳnh Thanh Phong 18/05/1989 CNTT  
5 Phan Ngọc Quang 20/11/1991 CNTT  
6 Phạm Hoàng Sơn 15/01/1990 CNTT  
7 Lê Đoàn Thi 28/05/1991 CNTT  
8 Đặng Hồ Bắc 04/09/1991 Dầu khí  
9 Nguyễn Chu Đạt 11/03/1991 Dầu khí  
10 Nguyễn Hoàng Bảo  Định 28/11/1991 Dầu khí  
11 Huỳnh Tấn Huy 11/11/1991 Dầu khí  
12 Nguyễn Đức Hoàng  Long 24/08/1991 Dầu khí  
13 Nguyễn Hoàng Long 05/04/1991 Dầu khí  
14 Trương  Bảo Nhân 24/10/1991 Dầu khí  
15 Nguyễn Hoàng  Tân 26/2/1991 Dầu khí  
16 Nguyễn Phạm Duy Tân 07/06/1988 Dầu khí  
17 Lâm Thái Thành 13/03/1991 Dầu khí  
18 Nguyễn Văn  Thế 27/11/1990 Dầu khí  
19 Trương Khánh  Toàn 03/10/1991 Dầu khí  
20 Lai Gia Cẩm 10/04/1991 Dầu khí  
21 Nguyễn Văn Anh 16/9/1991 Dầu khí  
22 Trần Quốc  An 28/12/1988 Điện-Điện tử Mỹ  
23 Võ Quốc Đạt 06/11/1990 Điện-Điện tử Mỹ  
24 Đỗ Đức Duy 21/7/1988 Điện-Điện tử Mỹ  
25 Đặng Hải  Ninh 13/3/1991 Điện-Điện tử Mỹ  
26 Hoàng Thanh Tùng 22/10/1991 Điện-Điện tử Mỹ  

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI XẾP LỚP ANH VĂN
Ngày thi: 08/09/2009 Giờ thi: 8:00
Phòng thi: 408

STT Họ Tên Ngày sinh Ngành Ghi chú
1 Lê Ngọc Huy 30/10/1991 Phần mềm  
2 Lâm Thuận Nghiệp 23/01/1991 Phần mềm  
3 Từ Minh Khôi 06/11/1990 Phần mềm  
4 Lê Thị Kiều Ái 17/06/1991 QTKD  
5 Nguyễn Hải  Anh 29/05/1991 QTKD  
6 Nguyễn Đắc  Duy 01/01/1990 QTKD  
7 Đống Sơn  Hiệp 17/04/1991 QTKD  
8 Nguyễn Đại Khoa 05/06/1991 QTKD  
9 Trần Phi Long 25/02/1991 QTKD  
10 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 23/11/1991 QTKD  
11 Cao Thành Nhân 12/01/1991 QTKD  
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/05/1991 QTKD  
13 Nguyễn Phú Nhật Tài 12/11/1989 QTKD  
14 Nguyễn Phương Thanh 17/08/1991 QTKD  
15 Ngô Thị Nguyên Thảo 18/11/1991 QTKD  
16 Nguyễn Lê Anh Thảo 24/06/1991 QTKD  
17 Phạm Huỳnh Thanh Trí 10/11/1985 QTKD  
18 Trương Bá Triều 18/06/1991 QTKD  
19 Đoàn Quốc  Trung 08/04/1991 QTKD  
20 Võ Kiên Trung 24/7/1988 QTKD  
21 Phạm Quốc Phương  Uyên 10/06/1991 QTKD  
22 Nguyễn Thu An 22/08/1991 QTKD  
23 Nguyễn Khắc Thiên 06/09/1991 QTKD  
24 Nguyễn Trọng Hiếu 09/10/1990 QTKD  
25 Hà Hoàng Việt 06/12/1990 QTKD  

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI XẾP LỚP ANH VĂN
Ngày thi: 08/09/2009 Giờ thi: 8:00
Phòng thi: 409

STT Họ Tên Ngày sinh Ngành Ghi chú
1 Đỗ Anh Kiệt 10/07/1991 Tiên tiến  
2 Nguyễn Thái  Bình 25/10/1991 Tiên tiến  
3 Nguyễn Trung Chánh 10/01/1991 Tiên tiến  
4 Nguyễn Đặng Mai Chuyên 16/11/1990 Tiên tiến  
5 Trần Minh  Đăng 08/12/1991 Tiên tiến  
6 Phạm Hoàng Duy 14/05/1991 Tiên tiến  
7 Đinh Ngọc  Duy 05/03/1991 Tiên tiến  
8 Trần Tiến  Huy 27/09/1991 Tiên tiến  
9 Hồ Bảo Huy 26/10/1991 Tiên tiến  
10 Trần Anh Khoa 21/12/1991 Tiên tiến  
11 Huỳnh Quang  Khôi 19/07/1991 Tiên tiến  
12 Trần Hoàng  Long 23/2/1991 Tiên tiến  
13 Nguyễn Ngọc Long 24/09/1991 Tiên tiến  
14 Hoàng Hải Minh 15/04/1991 Tiên tiến  
15 Huỳnh Nọc Minh  Phước 08/08/1991 Tiên tiến  
16 Nguyễn Thiện Quốc 10/01/1991 Tiên tiến  
17 Phạm Quốc  Thái 26/10/1991 Tiên tiến  
18 Phạm Việt Thắng 21/06/1991 Tiên tiến  
19 Phạm Duy Thành 18/11/1991 Tiên tiến  
20 Trần Minh Thế 02/06/1991 Tiên tiến  
21 Trần Lê Minh  Thương 15/06/1984 Tiên tiến  
22 Trần  Tính 24/04/1991 Tiên tiến  
23 Nguyễn Quốc  Trung 06/01/1991 Tiên tiến  
24 Nguyễn Anh 27/03/1991 Tiên tiến  
25 Nguyễn Quốc  Việt 21/09/1991 Tiên tiến  
26 Nguyễn Quang  07/08/1991 Tiên tiến  
27 Nguyễn Văn Xuân 16/07/1991 Tiên tiến  
28 Vũ Minh Tuấn 29/09/1991 Tiên tiến  
29 Lê Đình Quang 01/06/1991 Tiên tiến  
30 Nguyễn Ngọc Mạnh 18/02/1991 Tiên tiến  
31 Trần Ngọc Minh 16/10/1991 Tiên tiến  
32 Nguyễn Bảo  Sơn 07/03/1991 Tiên tiến  
33 Nguyễn Đăng Khoa 28/12/1991 Tiên tiến  
34 Trần Hoàng Hưng 13/06/1991 Tiên tiến  
35 Đinh Quang Thịnh 10/03/1991 Tiên tiến  
36 Nguyễn Thế An 29/6/1991 Tiên tiến  
37 Dương Đức  Anh 20/01/1991 Xây dựng  

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI XẾP LỚP ANH VĂN
Ngày thi: 08/09/2009 Giờ thi: 8:00
Phòng thi: 410

STT Họ Tên Ngày sinh Ngành Ghi chú
1 Đỗ Duy  Đăng 05/04/1990 Xây dựng  
2 Lê Ngọc  Diễm 11/06/1990 Xây dựng  
3 Văn Bá Đại Dương 20/10/1991 Xây dựng  
4 Trần Thanh  Hiệp 20/10/1991 Xây dựng  
5 Phạm Việt  Hoà 03/04/1991 Xây dựng  
6 Đặng  Hữu 26/11/1991 Xây dựng  
7 Đinh Thế  Huy 24/01/1991 Xây dựng  
8 Trần Anh  Khoa 03/03/1991 Xây dựng  
9 Từ Nguyên Khoa 18/02/1987 Xây dựng  
10 Lê Ngọc  Minh 16/11/1987 Xây dựng  
11 Hồ Thị Nhật Minh 20/10/1991 Xây dựng  
12 Đặng Hoàng  Nam 06/12/1987 Xây dựng  
13 Ngô Hoàng Nhân 28/07/1991 Xây dựng  
14 Nguyễn Hoàng  Nhi 14/02/1991 Xây dựng  
15 Lê Huỳnh Phong 03/02/1991 Xây dựng  
16 Trần Hà Quảng 21/05/1991 Xây dựng  
17 Nguyễn Trần Trọng Thanh 16/1/1991 Xây dựng  
18 Huỳnh Phan Tuệ  Thư 28/04/1991 Xây dựng  
19 Ngô Phúc Phương  Trang 07/01/1990 Xây dựng  
20 Nguyễn Minh  Trí 08/07/1991 Xây dựng  
21 Văn Đình Minh Trí 28/11/1991 Xây dựng  
22 Nguyễn Huỳnh Công  Tuấn 13/01/1991 Xây dựng  
23 Huỳnh Hữu Lộc 05/01/1991 Xây dựng  
24 Trần Hoàng  Quân 28/05/1990 Xây dựng  
25 Lê Nguyễn Hoàng Thăng 30/7/1991 Xây dựng  
26 Phùng Quang Chánh 21/12/1991 Xây dựng  

Bài trước

Bài tiếp