Select Page

THÔNG BÁO CHUYỂN LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA

Chuyển lịch học chính trị đầu khóa 2009 để tham dự kiểm tra Anh văn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP.HCM
    VĂN PHÒNG ĐÀO ĐẠO QUỐC TẾ

THÔNG BÁO
V/v:  Chuyển lịch học chính trị đầu khóa 2009 để tham dự kiểm tra Anh văn

Để phục vụ cho việc kiểm tra xếp lớp Anh Văn vào ngày 8/9 và ngày 9/9, tất cả các sinh viên chương trình Đào Tạo Quốc Tế có đầu vào ở:
–    Chương trình tiên tiến, và;
–    Các Khoa khác của trường Đại học Bách Khoa
được phép chuyển lịch học chính trị đầu khóa 2009 sang các buổi khác trong tuần.

Các sinh viên thuộc hai nhóm trên vui lòng làm đơn xin chuyển lịch học chính trị đầu khóa và nộp về Phòng Đào Tạo – Trường Đại học Bách Khoa trước ngày 8/9/2009.

Trân trọng,

Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế

Bài trước

Bài tiếp