Select Page

Đầu tư 71 triệu USD cho giáo dục trung học

Ông Nguyễn Hải Châu, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình phát triển giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT, cho biết chương trình này đã bắt đầu được triển khai với tổng vốn đầu tư lên đến 71 triệu USD, kéo dài 5 năm tại 63 tỉnh, thành với 62 trường chuyên, 41 trường THPT, 32 trường THCS đạt chuẩn quốc gia và 60 trường có giáo dục hòa nhập, 17 trung tâm giáo dục thường xuyên và 3.500 học sinh nghèo

(NLĐ)- Ông Nguyễn Hải Châu, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình phát triển giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT, cho biết chương trình này đã bắt đầu được triển khai với tổng vốn đầu tư lên đến 71 triệu USD, kéo dài 5 năm tại 63 tỉnh, thành với 62 trường chuyên, 41 trường THPT, 32 trường THCS đạt chuẩn quốc gia và 60 trường có giáo dục hòa nhập, 17 trung tâm giáo dục thường xuyên và 3.500 học sinh nghèo.

Trong 5 năm, chương trình sẽ tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục trung học, tiệm cận với các nền giáo dục khu vực và quốc tế, góp phần đào tạo và đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng… 

Y.Anh
Theo nld.com.vn

 

Bài trước

Bài tiếp