Select Page

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH PRE-UNIVERSITY

thong-baoVăn phòng Đào tạo quốc tế thông báo đến tất cả sinh viên chương trình Liên kết Quốc tế K10

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH PRE-UNIVERSITY

Văn phòng Đào tạo quốc tế thông báo đến tất cả sinh viên chương trình Liên kết Quốc tế K10 như sau:

1. Ngày 13/09/2010 chính thức bắt đầu chương trình Pre-University. Thời khóa biểu chính thức sẽ được thông báo trên website www.oisp.hcmut.edu.vn vào ngày 11/09/2010. Sinh viên liên hệ VP nhận thời khóa biểu vào lúc 7h30 ngày 13/09/2010.

2. Những bạn chưa nộp học phí lớp Pre-University liên hệ Văn phòng để đóng học phí.

  • o Thời gian: từ 07/09/2010 đến 10/09/2010. (P.306 A4, gặp chị Bích Trâm)
  • o Sau khi hoàn tất thủ tục, hồ sơ và học phí, sinh viên mới được xếp lớp học Anh văn vào ngày 13/09/2010.
  • o Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại hoặc thắc mắc Văn phòng sẽ không giải quyết.

Thông báo này áp dụng cho cả sinh viên vừa hoàn thành kỳ thi Toán –  lý – hóa và những sinh viên đủ điều kiện nhập học nhưng chưa có giấy báo trúng tuyển.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Bài trước

Bài tiếp