Select Page

Thông báo chụp hình cho sinh viên OISP

Thông báo về giờ chụp hình cho Sinh viên OISP: vào ngày 05/11/2009  trước giờ thi của các lớp

Thông báo về giờ chụp hình cho Sinh viên OISP: vào ngày 05/11/2009  trước giờ thi của các lớp

  • Buổi sáng: Các lớp IELTS sẽ chụp hình, có mặt lúc 08g00 tại phòng 306A4.
  • Buổi chiều: Các lớp FOUNDATION + PRE-IELTS, có mặt lúc 13g30 tại phòng 306A4.

 

Bài trước

Bài tiếp