Select Page

THÔNG BÁO KIỂM TRA ANH VĂN XẾP LỚP

Lịch thi xếp lớp tiếng Anh cho tất cả các học viên đăng ký chương trình đào tạo quốc tế và tiên tiến

 

THÔNG BÁO KIỂM TRA ANH VĂN XẾP LỚP

 

Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế  thông báo về lịch thi xếp lớp tiếng Anh cho tất cả các học viên đăng ký chương trình đào tạo quốc tế và tiên tiến:

Ngày

Buổi

Thời gian

Phòng

Nội dung thi

08 tháng 09

Sáng

7h30-12h00

407, 408, 409, 410

Thi viết,đọc, nghe

08 tháng 09

Chiều

13h00-17h30

407, 408, 409

Thi vấn đáp

09 tháng 09

Sáng

7h30-12h00

407, 408, 409

Thi vấn đáp

 

Số báo danh, lịch thi vấn đáp chi tiết sẽ thông báo chi tiết đến học viên vào ngày 3.9

Đúng 7h30 ngày 8 tháng 9 tất cả học viên có mặt tại VPĐTQT để làm thủ tục dự thi.

 

Bài trước

Bài tiếp