Select Page

GIA HẠN NHẬN HỒ SƠ CÁC LỚP CỦA OISP ĐẾN 11/9

Văn phòng đào tạo quốc tế (OISP) – Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển tất cả các lớp của OISP đến ngày 11/09/2009

Văn phòng đào tạo quốc tế (OISP) – Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển tất cả các lớp của OISP đến ngày 11/09/2009

Bài trước

Bài tiếp