Select Page

Thông báo tuyển dụng TuTor HK1 – 09

Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế thông báo v/v Tuyển dụng Tutor K07-08 dạy kèm cho sinh viên K 09

 
THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh viên K07 & K08 dạy kèm cho sinh viên K09

    Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế cần tuyển sinh viên khóa trên (K07 & K08) có kết quả cao một hay nhiều môn (Danh sách môn kèm theo) để dạy kèm cho sinh viên K09. Cụ thể:
       ·    Thời gian dạy kèm: Thứ 7 (17/04) đến chủ nhật (25/04/2010).
       ·    Địa điểm dạy: Khu vực nhà A4.
       ·    Lịch dạy: Văn phòng ĐTQT xếp.
       ·    Phí dạy: Trao đổi trực tiếp.
   Sinh viên nào quan tâm, yêu cầu:

     1.    Gửi mail reply lại và đính kèm bảng điểm các môn dạy kèm, điểm trung bình tích lũy.
     2.    Đến Văn Phòng ĐTQT – 306A4  trao đổi trực tiếp nội dung cụ thể. (Gặp chị Thảo – Bộ phận Học Vụ).
      Danh sách các môn dạy kèm:
 
         
              1    Univ Physics Mechanic      
              2    Tin Học      
              3    Đại Số      
              4    Vật Lý 1      
              5    Hóa      
              6    Intro to Electric & Computer     

                                                                                                           Trưởng Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế
 

Bài trước

Bài tiếp