Tư vấn tuyển sinh: (028) 7300.4183/ 7301.4183 – 03.9798.9798 tuvan@oisp.edu.vn
Select Page

Thông báo V/v Lịch thi giữa kỳ 1 năm học 2010-2011 lớp Tiên Tiến k09

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo  V/v Lịch thi giữa kỳ 1 năm học 2010-2011 lớp Tiên Tiến k09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v Lịch thi giữa kỳ 1 năm học 2010-2011 lớp Tiên Tiến k09)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các lớp thuộc chương trình Tiên Tiến có thêm thời gian củng cố kiến thức sau một tháng học Giáo dục Quốc Phòng, Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo lịch kiểm tra giữa kỳ sẽ dời lại một tuần. Nội dung cụ thể như sau:

1.   Tuần 14 (từ ngày 29/11/2010 đến 05/12/2010) vẫn học bình thường.

2.   Tuần 15 (từ ngày 06/12 đến 11/12/2010) sẽ tiến hành thi giữa kỳ, danh sách môn thi:

TT

MÔN THI

TUẦN THI

THỨ

NGÀY

TIẾT
BẮT ĐẦU

PHÒNG

1

Intro Differential Equat

15

Hai

6/12/2010

4(9h05)

206B3

2

Univ Physics, Quantum Phys

15

Ba

7/12/2010

4(9h05)

206B3

3

Linear Algebra

15

8/12/2010

9(14h15)

206B3

4

Nguyên lý cơ bản CN M-L

15

Năm

9/12/2010

9(14h15)

205B3

5

Analog Signal Processing

15

Sáu

10/12/2010

4(9h05)

206B1

6

Intro Electromangn Fields

15

Bảy

11/12/2010

4(9h05)

206B3

3. Ghi chú:

Yêu cầu thí sinh tuân thủ giờ thi đã quy định.Không giải quyết các trường hợp đến trễ quá 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Bài trước

Bài tiếp