Tư vấn tuyển sinh: (028) 7300.4183/ 7301.4183 – 03.9798.9798 tuvan@oisp.edu.vn
Select Page

THỜI KHÓA BIỂU TUOR và TA- LỚP TIÊN TiẾN K09 – HỌC KỲ 1 (2010-2011)

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo THỜI KHÓA BIỂU TUOR và TA- LỚP TIÊN TiẾN  K09 – HỌC KỲ 1 (2010-2011)

ta-tutor1

ta-tutor2

ta-tutor3

Bài trước

Bài tiếp