Select Page

Tổng hợp điểm danh tuần 1 (13-17/09) khóa K2010

chuongtrinhtientienĐiểm danh lớp Anh Văn và SoftSkill khóa K2010 – Tuần 1 (13-17/9/2010)

 

LỚP ELEMENTARY

Lớp Elementary 1

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV
(TỔNG: 6 BUỔI)
 LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 NGUYỄN PHÚC  HẬU              
2 NGÔ TRỌNG  PHÚ ILI10117            
3 TRẦN HOÀNG  SƠN UIS10134 X X X X X X
4 LÊ VĂN QUỐC  SỸ ILI10135 X X X X X X
5 TRẦN VĂN HẬU ADL10193            
6 NGUYỄN MINH  KHANG ADL10075 X X X X X X
7 LÊ MINH  CHÁNH GRF10019 X X X X X X
8 LÊ VĨNH  THĂNG GRF10725 X X X X X X
9 VÕ CAO  HUY QLU10707 X X X X X X
10 VŨ VƯƠNG KINH LUÂN QLU10094 X X X X X X
11 NGUYỄN QUỐC  ĐỘ UIS10703 X X X X X X
12 TRẦN NGỌC PHƯƠNG  MAI UIS10712 X X X X X X
13 ĐẶNG NGUYỄN HỒNG  NGỌC UIS10716 X X X X X X
14 ĐẶNG TIẾN  PHÁT UIS10717 X X X X X X
15 VÕ BÁ HOÀNG  PHI UIS10718 X X X X X X
16 KHƯU HOÀNG  YẾN UIS10190 X X X X X X

 

Lớp Elementary 2

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 PHẠM HOÀI ĐỨC ILI10044       X    
2 HUỲNH HỮU  LỘC ILI10091 X X X X X X
3 NGUYỄN CHÍ  MINH ILI10194            
4 NGUYỄN DUY NHẤT SINH ILI10132 X X X X X X
5 NGÔ MINH  THI ILI10147 X X X X X X
6 NGUYỄN CÔNG  THIỆN ILI10197 X X X X X X
7 VŨ THANH  ILI10176 X X X X    
8 LÊ ĐÌNH ANH TUẤN ILI10172 X X X X X X
9 ĐINH TRẦN THẾ VỮNG ILI10187 X X X X X X
10 TRẦN VŨ  HIỆP ADL10059 X X X X X  
11 NGUYỄN TỪ  THIÊN GRF10148 X X X X X X
12 NGUYỄN THÀNH TRUNG GRF10166            
13 ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN GRF10730 X X X X X X
14 NGUYỄN MẠNH HÙNG QLU10706 X X       X
15 NGUYỄN LÊ ĐẮC  DUY UIS10704 X X X X X X
16 NGUYỄN TRẦN ĐỨC  LỢI UIS10093 X X X X X X
17 LÊ MINH  TÂN UIS10723 X X X X X  
18 NGUYỄN TRUNG  THÀNH UIS10727 X X X X X X
19 LÊ THỊ NGỌC  YẾN UIS10191            
20 HUỲNH NGỌC  PHƯƠNG       X X X  

 

 

LỚP PRE-INTERMEDIATE

Lớp Pre -Intermediate 1

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 VÕ NGUYÊN  DUY ILI10192 X X X X X X
2 HỒ TRỌNG NGHĨA NHÂN ILI10106 X X   X X X
3 NGUYỄN VĨNH  THIỆN V1003176 X X X X X X
4 ĐẶNG MINH  TRÍ 21003569 X X X X X X
5 NGUYỄN LÊ TRÌNH ILI10163 X X X X X X
6 MAI VĨNH  TÙNG ILI10178 X X X X X X
7 LƯU NGỌC  MINH ADL10099 X X X X X X
8 ĐỖ TRẦN  LONG GRF10711 X X X   X X
9 NGUYỄN VINH QUANG GRF10127 X X X X X X
10 PHẠM ĐỨC  TẤN GRF10724 X X X X X X
11 TRƯƠNG LÊ MINH  THỨC GRF10729 X X X     X
12 ĐẶNG HỒNG NGUYÊN PHƯƠNG QLU10123 X X X X X X
13 NGUYỄN VĂN  TÀI              
14 LƯU VĨNH DƯƠNG UIS10032 X X X X X X
15 LÊ VĨNH KHA   X X X X X X
16 LÊ PHÚ  LỘC UIS10092            
17 NGUYỄN HOÀI TIẾN GRF10154 X X X X X X
18 TRẦN THỊ THANH  XUÂN UIS10188 X X X X X X
19 TRƯƠNG HOÀNG MINH  QUÂN UIU10130 X X X X X  

 

Lớp Pre -Intermediate 2

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 TRẦN ĐẠI  HẢI ILI10050 X X X X X X
2 TRẦN NHỰT  MINH ILI10100 X X X X X X
3 NGUYỄN PHƯỚC  NGÂN 41002084 X X X X X X
4 LÊ THANH  PHONG ILI10115 X X X X X X
5 PHẠM THANH TRUNG ILI10167 X X X X X X
6 CHÂU TUẤN  HÀO ADL10049 X X X X X X
7 NGUYỄN XUÂN BÁCH GRF10015            
8 TRẦN ĐỨC  HUY K1001274 X X X   X X
9 BÙI DIỆP KHÁNH  BẢO UIS10016 X X X X X X
10 ĐỖ HOÀNG DUNG UIS10023 X X X X X X
11 NGUYỄN LÂM THÙY DƯƠNG              
12 NGUYỄN THỊ KHÁNH  LINH UIS10088 X X   X X X
13 LÊ THỊ HOÀNG OANH UIS10196 X X X X X X
14 NGUYỄN THÁI THANH TÂM UIS10722 X X X X X X
15 NGUYỄN HUỲNH TRUNG TRINH 23610TRINH X X X      
16 PHẠM PHƯƠNG  VĨNH 80802645 X X X X X X
17 NGUYỄN ANH UIS10733 X X X X   X
18 LÊ HUỲNH QUỐC  HUY UIU10066 X X X X X X
19 CAO THÀNH NHÂN UIS09035 X X X X X  

 

Lớp Pre -Intermediate 3

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 LÊ PHƯỚC  ĐIỀN ILI10040 X   X X X X
2 LÊ VĂN GIA  MINH ILI10098 X X X X X X
3 HOÀNG TUẤN  MINH ILI10095 X X X X X X
4 LÂM HIỀN  TÂM 81002839 X   X X X X
5 HUỲNH NGỌC  TÂN 41002886 X   X X X X
6 HOÀNG NGUYỄN TRÂM  ANH GRF10005 X   X X X X
7 NGUYỄN TỪ HÒA DƯƠNG GRF10035 X   X X X X
8 NGUYỄN THANH VIỆT HẢI              
9 NGUYỄN HOÀNG  KHƯƠNG GRF10199 X X X X   X
10 TRẦN MINH  THIỆN GRF10728 X   X X X X
11 BÙI HỮU  PHƯƠNG QLU10122 X X X X X X
12 NGUYỄN NHẬT  QUÂN QLU10719 X X X X X X
13 TRƯƠNG THỊ MỸ  HẠNH UIS10051 X X X X X X
14 ĐẶNG MINH KHÔI UIS10084            
15 NGUYỄN TÀI  NGUYÊN UIS10735 X X X X X X
16 TRẦN THỊ THANH TUYỀN UIS10732 X X   X X X
17 VÒNG TRƯỢNG  GIA UIU10705 X X X X X X

 

Lớp Pre -Intermediate 4

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 PHẠM HUY CƯỜNG ILI10022 X X X   X X
2 TRẦN TUẤN GIANG ILI10048 X X X X X X
3 HỒ NGỌC  HUỲNH 41001300 X X X X X X
4 ĐOÀN NGUYÊN  KHẢI 41001501 X X X X X X
5 ĐẶNG HOÀNG  LONG ILI10089 X X X X X X
6 NGUYỄN VĂN  TÙNG ILI10179 X X X X X X
7 LÊ HẢI  MINH ADL10713 X X X X X X
8 NGUYỄN TRƯỜNG  GIANG              
9 THÁI HỒ THIÊN GRF10175 X X X X X  
10 LÂM NGỌC  DIỆP UIS10702 X X X X X X
11 HUỲNH GIA NHẬT   KHANG              
12 NGUYỄN TRỌNG  NHÂN UIS10107 X X X X X X
13 LÊ QUỐC  QUÂN UIS10720 X   X X X X
14 LÊ HOÀNG  QUÂN              
15 NGUYỄN MINH TUẤN UIS10731 X X X X X X
16 TRỊNH NGUYÊN  HUY   X X X X   X

   

LỚP  INTERMEDIATE

Lớp Intermediate 1

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 HUỲNH TRUNG BẮC K1000200 X X       X
2 NGUYỄN TRẦN ĐỨC DUY ILI10027            
3 ĐỖ MINH  HOÀNG G1001092 X X       X
4 LÂM BÁ NGUYÊN  HƯNG ILI10073 X X       X
5 NGUYỄN VIỆT  HUY ILI10068 X X       X
6 NGUYỄN PHAN TẤN  KHANH K1001464 X X       X
7 ĐẶNG TOÀN KHOA              
8 NGUYỄN MINH  HOÀNG 21001113 X X       X
9 PHẠM HOÀNG  TÙNG              
10 NGUYỄN VIẾT TÀI 21020818 X X       X
11 NGÔ ĐỨC  THOẠI GRF10151 X X       X
12 TRẦN MINH  NHẬT QLU10110 X X       X
13 LÊ TUẤN  ANH UIS10006 X X        
14 NGUYỄN NHẬT  DUY UIS10026 X X       X
15 HOÀNG NGỌC PHÚC UIS10119 X X       X
16 THÁI SINH TRÂM  ANH 21000109 X X       X
17 DƯƠNG MỸ  THANH UIU10141 X X       X

 

Lớp Intermediate 2

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 PHAN THIÊN  ÂN ILI10013 X X X   X
2 NGUYỄN TRẦN TUẤN ANH ILI10008 X X X X X
3 TRẦN LÊ  ĐỨC ILI10046 X X X   X
4 NGUYỄN ANH  DUY ILI10025 X X X X X
5 LÊ THÀNH  CÁT ADL10701 X X X X X
6 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG  NHẬT ADL10111 X X X X X
7 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC ADL10169 X X X X X
8 BÙI SỸ  NGÂN 81002074 X X X X X
9 PHẠM THỊ NGỌC  THÙY GRF10152 X X X X X
10 ĐOÀN VŨ TOÀN 81003449 X X X X X
11 TRẦN ANH KHOA QLU10083 X X X X X
12 TRẦN TÚ  ANH UIS10011 X X X X X
13 TRẦN QUANG CHÁNH UIS10020 X X X X X
14 NGUYỄN ĐỖ ĐÔNG  NGHI UIS10715 X   X   X
15 NGÔ YẾN  NHI UIS10112 X X X X X
16 ĐÀO HỒNG PHÚC 80904482 X X X X X
17 LƯU PHAN BẢO  THẠCH 41003050 X X X X X

 

Lớp Intermediate 3

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 NGUYỄN TẤN CHIÊU DƯƠNG ILI10034 X X X X X
2 NGUYỄN PHƯỚC  HIỆP ILI10058 X X X X X
3 MAI TRUNG HIẾU 21000960 X X X X X
4 LÊ NGUYỄN ĐỨC  HIẾU G1000948 X X X X X
5 VÕ TẤT HOÀNG ILI10063 X X X X X
6 NGUYỄN HỮU ĐĂNG  KHOA ILI10080 X X X X X
7 NGUYỄN MINH NHỰT ILI10113
8 NGUYỄN SONG THÂN  TÂM ILI10138 X X X X X
9 NGÔ ĐÀM TRUNG 41003641 X X X X X
10 NGUYỄN MINH  TUẤN  
11 LƯ THIỆN  TÙNG ILI10177 X X X X X
12 TRẦN VĂN  XUÂN ILI10189 X X X X X
13 TRẦN THANH SANG   X X X X X
14 NGUYỄN QUANG TẤN GRF10736
15 HỒ MINH TOÀN QLU10157 X X X X X
16 PHẠM VÕ ĐĂNG  HUY  
17 NGUYỄN PHÙNG ĐĂNG KHOA UIS10081 X X X X X
18 ĐÀO HẢI NAM UIS10195 X X X X X

 

Lớp Intermediate 4  

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 VÕ NGUYỄN THIÊN  ÂN ILI10014 X X X X X
2 PHẠM NGUYỄN BÁ  DUY ILI10028 X X X X X
3 ĐỖ NHẬT TÂN 91002883 X X X X X
4 TRƯƠNG NGUYỄN MINH TRUNG ILI10168 X X X X X
5 DU ANH  TUẤN ILI10171 X X X X X
6 VÕ MINH  HÙNG ADL10072 X X X X  
7 PHẠM HẢI  SƠN ADL10133 X X X X X
8 NGUYỄN ĐĂNG  KHOA GRF10709 X X X X X
9 THÁI HỮU  KIỆT GRF10710 X X X X X
10 HỒ NHẬT  MINH 81001932 X X X X X
11 LƯ MINH  QUANG GRF10721 X X X X X
12 PHAN HOÀNG TRÍ GRF10162 X X X X X
13 NGUYỄN THƯ  DUNG UIS10024 X X X X X
14 NGUYỄN ĐỨC THÚY  VY UIS10734 X X X X X

  

LỚP UPPER-INTERMEDIATE

Lớp Upper-Intermediate 1 

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 MAI XUÂN  HÙNG V1001318 X X X X X X
2 BÙI NGUYỄN TÚ NHẬT ILI10108            
3 DƯ HIỀN  ĐỨC G1000723 X X X X X X
4 PHAN ĐẠI DƯƠNG GRF10036 X X X X X X
5 NGUYỄN ANH HOÀNG 81001107 X X X X X X
6 TRẦN KIM ĐÍNH QLU10041 X X X X X X
7 MAI TỐ UYÊN QLU10182            
8 NGUYỄN NGỌC TUẤN  ANH UIS10007 X X X X X X
9 NGUYỄN HẢI GIANG UIS10047 X X X X X X
10 NGUYỄN PHẠM DIỄM QUỲNH UIS10131            
11 PHẠM TRẦN  THÁI UIS10142 X X X X X X
12 PHẠM THỊ BÍCH TRÂM UIS10159 X X X X X X
13 ĐÀO CÔNG  THÀNH 41002976 X X X X X X

 

Lớp Upper-Intermediate 2

 

TT HỌ TÊN MÃ SỐ
 SINH VIÊN
SỐ BUỔI HỌC AV  LỚP KỸ
NĂNG MỀM
BUỔI 1 BUỔI 2 BUỔI 3 BUỔI 4 BUỔI 5
1 NGUYỄN THANH  AN ILI10001           X
2 LƯƠNG THIÊN  BẢO ILI10017 X X X X   X
3 CÙ XUÂN  ĐỨC ILI10042            
4 NGUYỄN VĨNH  KHƯƠNG V1001606 X X X X   X
5 NGUYỄN ĐỨC  TOÀN ILI10158 X X X X   X
6 PHẠM DUY  TÙNG G1003892 X X X X   X
7 TRẦN HỮU  ĐỨC ADL10045 X X X X   X
8 NGUYỄN THANH SƠN   X X   X   X
9 LÊ HOÀNG  ĐẠI GRF10037 X X X X   X
10 BÙI ĐỨC  THỤY GRF10153 X X X X   X
11 LÊ THIÊN ÂN QLU10012            
12 TRẦN BẢO HUÂN QLU10064 X X X X   X
13 BÙI KHÁNH  HƯNG 51001362 X X X X   X
14 LÊ THỤY HỒNG  CHÂU 71000276 X X X X   X
15 TRẦN TRUNG HUY UIS10708 X X X X   X

  

  

 

 

Bài trước

Bài tiếp