Select Page

Danh sách thi Anh Văn ngày 26/09/2010

008_etc2Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo Danh sách thi Anh Văn ngày 26/09/2010

 I/ SPEAKING

avs1

avs2

avs3

avs4

avs5

 

II/LISTENING, READING, WRITING

av1

av2

av3

av4-1

av4-2

Bài trước

Bài tiếp