Select Page

Tổng hợp thông tin tuần 6 (14 – 20/06/2010)

Tuần vừa qua văn phòng đã tổ chức cho sinh viên kiểm tra giữa kì tại lớp ở hầu hết các môn học. Kì kiểm tra diễn ra nghiêm túc, không có sinh viên nào vi phạm quy chế thi.

 Chủ nhật, ngày 20/6: Chi Đoàn Đào tạo Quốc tế đã tiến hành đại hội Chi Đoàn nhằm tổng kết các hoạt động vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kì mới đồng thời bầu ra ban chấp hành mới.

Thành viên ban chấp hành mới đã không có sự thay đổi so với Ban chấp hành lâm thời được bầu ra trong đại hội trù bị, điều này cho thấy sự tín nhiệm rất cao của các bạn Đoàn viên đối với những người lãnh đạo mình. Ban chấp hành lâm thời đã tiến hành nhận chức và tiến hành triển khai các công tác trong nhiệm kì tới. Hoạt động đầu tiên trong nhiệm kì mới là tổ chức kết nạp Hội sinh viên cho tất cả sinh viên OISP.

Thành viên Ban chấp hành Đoàn:

STT

Họ và Tên

MSSV

Vị trí

1

Huỳnh Quang Khôi

40901272

Bí thư

2

Huỳnh Thanh Phúc

20902097

Phó bí thư

3

Phạm Hoàng Sơn

QLU09042

Phó bí thư

4

Lê Đình Quang

40902097

Ủy viên

5

Phan Châu Quỳnh Hương

UIS09069

Ủy viên

 

  {besps}tin-tuc/tuan6|auto=1|sort=4|cfwd=>>|cbwd=<<|csort=-415|width=600|height=500{/besps}

Bài trước

Bài tiếp