Select Page

Dùng tiếng Việt: Cần quy chuẩn quốc gia

Đó là kiến nghị gởi lên Quốc hội và các bộ ngành liên quan từ hội thảo khoa học Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay do Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học và Trường ĐH Sài Gòn tổ chức ngày 18-6 ở TPHCM

Đó là kiến nghị gởi lên Quốc hội và các bộ ngành liên quan từ hội thảo khoa học Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay do Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học và Trường ĐH Sài Gòn tổ chức ngày 18-6 ở TPHCM.

Với 91 báo cáo, tham luận của các nhà ngôn ngữ, giảng viên… từ 25 tỉnh, TP, hội thảo đã kiến nghị 4 vấn đề khác: Cần có dự án cấp quốc gia hệ thống hóa thành điều luật những quy định dùng tiếng Việt hay ngoại ngữ tên cơ quan, sản phẩm…; lập cơ quan nghiên cứu, trọng tài về các vấn đề liên quan đến bảo vệ tiếng Việt; cải tiến việc dạy – học môn văn, tiếng Việt và bảo vệ tiếng Việt đi đôi với phát triển tiếng Việt.

 
Một vấn đề cũng được nhiều nhà ngôn ngữ đề cập là cần khẩn trương khôi phục việc dạy chữ Hán trong trường phổ thông.
H.Ân
Theo nld.com.vn

Bài trước

Bài tiếp