Select Page

Trong 10 năm tới, đào tạo bổ sung ít nhất 20.000 tiến sĩ

 Thủ tướng vừa phê duyệt đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020.

 Thủ tướng vừa phê duyệt đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, tập trung đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học các ngành mũi nhọn, trọng điểm, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tăng số lượng các công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín…

Đề án xây dựng nội dung đào tạo tiến sĩ được thực hiện theo các hình thức: đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới, khoảng 3.000 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học VN với trường đại học nước ngoài và khoảng 10.000 tiến sĩ ở trong nước.

Đối tượng đào tạo tiến sĩ là giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc, nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học, sinh viên mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên… 

Chinhphu.vn

Bài trước

Bài tiếp