Select Page

Chào mừng 7 sinh viên Quốc Tế tham gia vào lớp EMBA khóa tháng 10 – 2010

Chào mừng 7 sinh viên Quốc Tế tham gia vào lớp EMBA khóa tháng 10 – 2010

 

 

alt 

UID

L12a0900415

Name

Alberto Prieto Sonchez

Citizenship

Spain

Gender

M

Home University

Alcala

Host University

HCMUT – MCI

Duration for scholarship

10 months

Start date

1-Sep-2010

End date

1-Jul-2011

 

alt 

UID

L12a0900672

Name

Jose Lozano Casado

Citizenship

Spain

Gender

M

Home University

Alcala

Host University

HCMUT – MCI

Duration for scholarship

10 months

Start date

1-Sep-2010

End date

1-Jul-2011

 

alt 

UID

L12a0900431

Name

Victor Cobo Ramirez

Citizenship

Spain

Gender

M

Home University

Alcala

Host University

HCMUT – MCI

Duration for scholarship

10 months

Start date

1-Sep-2010

End date

1-Jul-2011

 

alt 

UID

L12a0900634

Name

Carla Alexandra Pereira Rocha

Citizenship

Portugal

Gender

F

Home University

Uminho

Host University

HCMUT – MCI

Duration for scholarship

10 months

Start date

1-Sep-2010

End date

1-Jul-2011

 

alt 

UID

L120900615

Name

Elin Bornefalk

Citizenship

Sweden

Gender

F

Home University

University of Boras

Host University

HCMUT – MCI

Duration for scholarship

10 months

Start date

1-Sep-2010

End date

1-Jul-2011

 

alt 

UID

L120900249

Name

Inmaculada Abajo

Citizenship

Spain

Gender

F

Home University

Alcala

Host University

HCMUT – MCI

Duration for scholarship

10 months

Start date

1-Sep-2010

End date

1-Jul-2011

 

alt 

UID

L12a0900585

Name

Magda Abreu Rodrigues

Citizenship

Portugal

Gender

F

Home University

Uminho

Host University

HCMUT – MCI

Duration for scholarship

10 months

Start date

1-Sep-2010

End date

1-Jul-2011

 

 

Bài trước

Bài tiếp