Select Page

Có chương trình liên kết nào chỉ học ở Việt Nam không chuyền tiếp sang nước ngoài?

Hiện tại VP chỉ có chương trình tiên tiến – Kỹ sư Điện – Điện tử đào tạo chính quy toàn thời gian tại BK thời gian học 4 năm do Bách Khoa cấp bằng. Nội dung đào tạo do trường ĐH Illinois Mỹ cung cấp học bằng Tiếng Anh.

Bài trước

Bài tiếp