Sau khi học xong con tôi có thể ở lại nước ngoài để làm việc không? Cơ hội làm việc có tốt không?

    a.    Mỹ và Úc đều cho phép các sinh viên quốc tế ở lại làm việc để lấy kinh nghiệm từ 12-18 tháng, tùy theo điều kiện cụ thể của từng quốc gia.
   b.    Cơ hội làm việc phụ thuộc nhiều yếu tố trong đó quyết định là năng lực của bản thân bao gồm các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy
 

Bài trước