Tư vấn tuyển sinh: (028) 7300.4183/ 7301.4183 – 03.9798.9798 tuvan@oisp.edu.vn
Select Page

Chương trình đào tạo ở các chương trình đào tạo quốc tế là chương trình nào? Của Việt nam hay của nước ngoài? Sau khi tốt nghiệp các chương trình này sinh viên có thể học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ hay không?

   a.   Chương trình đào tạo trong các chương trình quốc tế là chương trình được cả ĐHBK và đại học đối tác công nhận. Chương trình này có giá trị công nhận quốc tế.
   b.    Sinh viên tốt nghiệp các chương trình quốc tế hay tiên tiến hoàn toàn có thể học lên cao (thạc sĩ, tiến sĩ) ở các trường đại học danh tiến trong và ngoài nước.
 

Bài trước

Bài tiếp