Select Page

Sinh viên các chương trình quốc tế có phải học quân sự, chính trị….như sinh viên khác hay không?

    – Sinh viên các chương trình quốc tế do trường nước ngoài cấp bằng không phải học các môn quân sự và chính trị
    – Sinh viên chương trình tiên tiến phải học các môn quân sự và chính trị.

Bài trước

Bài tiếp