Select Page

Sinh viên các chương trình quốc tế có phải/ được đi Mùa Hè Xanh hay không?

    –  Tham dự chiến dịch Mùa hè xanh là quyền lợi chứ không phải là nghĩa vụ. Các sinh viên tham gia chiến dịch này đều trưởng thành và rèn luyện được nhiều kỹ năng sống cho bản thân.
    –  Sinh viên quốc tế cũng được đăng ký tham gia chương trình này.
 

Bài trước

Bài tiếp