Select Page

Sinh viên các chương trình quốc tế của ĐHBK có được ở trong ký túc xá của trường hay không?

      a.    Được, hàng năm ĐHBK vẫn có một số chỗ ở ký túc xá cho các sinh viên chương trình quốc tế và tiên tiến.
      b.    Ưu tiên sinh viên ở các tỉnh xa, có thành tích học tập tốt, và đăng ký sớm.
 

Bài trước

Bài tiếp