Chuyển sang chương trình học tại nước ngoài?Thủ tục sang nước ngoài học?

Học xong giai đoạn 1 (ĐHBK), đủ trình độ tiếng Anh IELTS 6.0, Toefl 600. Chứng minh tài chính, xin visa.

Bài trước

Bài tiếp