Tư vấn tuyển sinh: (028) 7300.4183/ 7301.4183 – 03.9798.9798 tuvan@oisp.edu.vn
Select Page

Xin cho biết liên hệ của nhà trường với gia đình, phụ huynh như thế nào?

     a.    Khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, sinh viên là người trưởng thành. Các em chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Ở ĐHBK chúng tôi tôn trọng và đối xử với sinh viên như những người trưởng thành.
     b.    Tuy nhiên, vì sinh viên là những người đang trong quá trình trưởng thành nên ĐHBK sẽ giúp trang bị các kiến thức và kỹ năng sống cần thiết cho các em. Ví dụ cụ thể có thể thấy trong việc huấn luyện các kỹ năng mềm ở chương trình Pre-University hay việc khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình sinh hoạt xã hội, cộng đồng của ĐHBK và OISP.
     c.    Trong quá trình học, chúng tôi vẫn liên tục quan sát thái độ và kết quả học tập của từng sinh viên và sẽ liên tục liên hệ với gia đình/ phụ huynh để cùng giúp các em tiến bộ.
 

Bài trước

Bài tiếp