Select Page

Lễ Tạ ơn ở trường đối tác có gì đặc biệt?

“Một cử chỉ tốt đẹp có thể làm thay đổi thế hệ tương lai”, đó là tinh thần của ngày Lễ Tạ ơn năm nay tại Trường Đại học Queensland – Đối tác của Trường Đại học Bách Khoa trong chương trình Liên kết Quốc tế.

“Một cử chỉ tốt đẹp có thể làm thay đổi thế hệ tương lai”, đó là tinh thần của ngày Lễ Tạ ơn năm nay tại Trường Đại học Queensland – đối tác của Trường Đại học Bách Khoa trong chương trình Liên kết Quốc tế.

Lễ tạ ơn

Hoạt động chính trong Lễ Tạ ơn năm nay của Trường Đại học Queensland là chương trình thử thách tốc độ trong vòng hai mươi bốn giờ. Mục tiêu của chương trình là quyên góp được một triệu đô la Úc vào quỹ Change Maker từ một ngàn người tham gia.

Trường Đại học Queensland sẽ trao học bổng cho sinh viên tài năng nhưng không đủ điều kiện tài chính để theo đuổi giấc mơ đại học của mình. Người tham gia có thế quyên góp vào quỹ ChangeMaker hoặc các quỹ học bổng theo nhu cầu tài chính khác. Số tiền quyên góp được cũng sẽ góp phần thay đổi chất lượng dạy và học, tập trung các vào các nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực hơn.

Và hơn nữa, với bất kỳ số tiền nào mà bạn đóng góp, bản thân trường Queensland sẽ gấp đôi số tiền tương tự vào quỹ ChangeMaker trong ngày Lễ Tạ ơn này. Đây là hoạt động ý nghĩa, mang lại không khí ấm áp trong ngày Lễ Tạ ơn của Trường Đại học Queensland, hiện chương trình đã quyên góp được hơn 350.000 AUD và vẫn tiếp tục tăng.

Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Lễ Tạ ơn tại trường Đại học Queensland và quỹ ChangeMaker tạihttps://givingday.uq.edu.au/

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) liên kết với trường Đại học Queensland trong chương trình Liên kết quốc tế các ngành:

Sinh viên học 2 năm đầu tại trường ĐHBK, 2 năm cuối chuyển tiếp sang đại học Queensland (UQ), bằng do đại học UQ cấp.

 
Bài & Ảnh: GIA NGHI

 

 

 

 

 

Bài trước

Bài tiếp