Select Page

Bản tin ngày 02/07

Vào ngày 2/7/2010, Đại diện trường Đại học Illinois tại Springfield, Phó hiệu trưởng phụ trách hoạt động sinh viên, giáo sư Timothy Barnett và Trưởng khoa Quản Trị Kinh Doanh, giáo sư Ronald Mcneil, đã đến thăm và trò chuyện với sinh viên lớp Quản trị Kinh doanh tại Văn phòng Đào tạo Quốc tế. Đây là một hoạt động rất bổ ích, giúp cho sinh viên có thể giải tỏa những thắc mắc về cuộc sống tại Mỹ và điều kiện chuyển tiếp sang UIS. Các Giáo sư cũng đã trò chuyện với sinh viên về điều kiện sinh hoạt, cũng như cách thích nghi với nền văn hóa và môi trường học tập mới…Đồng thời hoạt động này cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ phía trường đối tác trong việc chăm sóc các học viên của chương trình.

Bài trước

Bài tiếp