Select Page

Chủ biên soạn giáo trình phải là giáo sư, tiến sĩ

TT – Chủ biên hoặc đồng chủ biên giáo trình phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ. Đó là một trong những nội dung của dự thảo quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình ĐH vừa được Bộ

TT – Chủ biên hoặc đồng chủ biên giáo trình phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ. Đó là một trong những nội dung của dự thảo quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình ĐH vừa được Bộ

GD-ĐT công bố. Trong trường hợp đặc biệt, đối với giáo trình CĐ, chủ biên hoặc đồng chủ biên tối thiểu phải có trình độ thạc sĩ.

Dự kiến quy định này sẽ được ban hành trong tháng 3-2010 nhằm chấm dứt tình trạng lộn xộn, không theo chuẩn mực trong các hoạt động liên quan đến biên soạn, sử dụng giáo trình hiện nay.

VĨNH HÀ

Theo Tuoitre Online

 

Bài trước

Bài tiếp