Select Page

Thông báo Về việc gặp mặt giữa Giáo Sư nước ngoài với sinh viên ngành Dầu Khí K2009 và K2010

thong-baoVăn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo Về việc gặp mặt giữa Giáo Sư nước ngoài với sinh viên ngành Dầu Khí K2009 và K2010

THÔNG BÁO

Về việc gặp mặt giữa Giáo Sư nước ngoài

với sinh viên ngành Dầu Khí K2009 và K2010

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Dầu Khí – chương trình Liên Kết Quốc tế gặp gỡ và trao đổi với Giáo Sư nước ngoài về điều kiện học tập, văn hóa trong môi trường Quốc tế. VPĐTQT thông báo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Ø  Thời gian: từ 15g30 thứ 5 – ngày 14/10/2010.

Ø  Địa diểm: P.409A4.

Đề nghị sinh viên ngành Dầu Khí khóa K2009 và K2010 sắp xếp thời gian và tham gia đầy đủ.

 

                                                                                                                                                           Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Bài trước

Bài tiếp