Select Page

TP.HCM: đề thi học kỳ tương đương đề thi tốt nghiệp

TT – Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc kiểm tra học kỳ 2 bậc THPT năm học 2009-2010. Theo đó, đối với học sinh lớp 12, sở sẽ ra đề kiểm tra chung đối với các môn sẽ thi tốt nghiệp. Thời gian kiểm tra các môn này vào ngày 14, 15 và 16-4.

TT – Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc kiểm tra học kỳ 2 bậc THPT năm học 2009-2010. Theo đó, đối với học sinh lớp 12, sở sẽ ra đề kiểm tra chung đối với các môn sẽ thi tốt nghiệp. Thời gian kiểm tra các môn này vào ngày 14, 15 và 16-4.

Văn bản của sở cũng nêu rõ đề kiểm tra chung sẽ có hình thức giống với đề thi tốt nghiệp THPT. Đề gồm hai phần, phần chung: áp dụng chung cho học sinh học theo chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, áp dụng chung cho các ban; phần riêng gồm: phần riêng dùng cho học sinh học theo chương trình chuẩn và phần riêng dùng cho học sinh học theo chương trình nâng cao. Học sinh được chọn và chỉ làm bài kiểm tra một trong hai phần riêng để làm bài.

Các môn còn lại do các trường THPT tự ra và chủ động sắp xếp ngày, giờ kiểm tra.

H.HƯƠNG

Theo TuoiTre Online

Bài trước

Bài tiếp