Select Page

Thủ khoa đại học được tuyển thẳng vào công chức

(NLĐ)- Đó là một trong nhiều quy định, hướng dẫn trong nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực từ ngày 1-5 vừa được Chính phủ ban hành

(NLĐ)- Đó là một trong nhiều quy định, hướng dẫn trong nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực từ ngày 1-5 vừa được Chính phủ ban hành

Theo đó, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 3 trường hợp: tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ ĐH ở trong nước; tốt nghiệp ĐH, sau ĐH loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; có trình độ đào tạo từ ĐH trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Nghị định cũng quy định điều kiện miễn thi một số môn. Trong đó, nếu yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học và người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học như đã quy định trong 4 môn thi tuyển công chức (kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ và tin học văn phòng).

Trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ, người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong hai điều kiện: có bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp ĐH, sau ĐH tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở VN…

P. Dương
Theo nld.com.vn

Bài trước

Bài tiếp