Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 160

Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 153

Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 153

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 153
THỜI KHÓA BIỂU ĐỔI PHÒNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PRE KHÓA K10 | Trường Đại học Bách khoa - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU ĐỔI PHÒNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PRE KHÓA K10

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo thời khóa  biểu đổi phòng học chương trình PRE khóa K10                                                                 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

LỚP

TIẾT

SỐ
TIẾT

PHÒNG
HỌC MỚI

LỚP

TIẾT

SỐ
TIẾT

PHÒNG
HỌC MỚI

HAI

Element 1

2

4

301C6

Inter 1

7

4

301C6

Element 2

2

4

302C6

Inter 2

7

4

302C6

Pre  -Inter 1

2

4

303C6

Inter 3

7

4

303C6

Pre – Inter 2

2

4

304C6

Upper 2

7

4

304C6

Pre- Inter 3

2

4

306C6

 

 

 

 

Pre-Inter 4

2

4

311A4

 

 

 

 

Inter 4

2

4

312A4

 

 

 

 

Upper 1

2

4

205B3

 

 

 

 

BA

Element 1

2

4

301C6

Inter 1

7

4

301C6

Element 2

2

4

302C6

Inter 2

7

4

302C6

Pre  -Inter 1

2

4

303C6

Inter 3

7

4

303C6

Pre – Inter 2

2

4

304C6

Pre -Inter 3

7

4

304C6

Inter 4

2

4

312A4

Pre – Inter 4

7

4

306C6

Upper 1

2

4

205B3

 

 

 

 

Upper 2

2

4

311A4

 

 

 

 

Element 1

2

4

301C6

SOFTSKILL 1

7

4

301C6

Element 2

2

4

303C6

SOFTSKILL 2

7

4

302C6

Pre  -Inter 1

2

4

304C6

SOFTSKILL 3

7

4

303C6

Pre – Inter 2

2

4

305C6

 

 

 

 

Pre- Inter 3

2

4

306C6

 

 

 

 

Pre – Inter 4

2

4

311A4

 

 

 

 

Inter 2

2

4

312A4

 

 

 

 

Upper 1

2

4

205B3

 

 

 

 

Upper 2

2

4

206B3

 

 

 

 

NĂM

Element 1

2

4

303C6

Inter 1

7

4

301C6

Element 2

2

4

304C6

Inter 2

7

4

302C6

Pre  -Inter 1

2

4

305C6

Inter 3

7

4

303C6

Pre – Inter 2

2

4

306C6

Pre-Inter 3

7

4

304C6

Pre – Inter 4

2

4

311A4

Upper 2

7

4

305C6

Inter 4

2

4

312A4

 

 

 

 

Upper 1

2

4

307C6

 

 

 

 

SÁU

Element 1

2

4

301C6

SOFTSKILL 4

8

4

302C6

Element 2

2

4

303C6

SOFTSKILL 5

7

4

303C6

Pre  -Inter 1

2

4

304C6

SOFTSKILL 6

7

4

304C6

Pre – Inter 2

2

4

305C6

 

 

 

 

Pre- Inter 3

2

4

306C6

 

 

 

 

Pre – Inter 4

2

4

311A4

 

 

 

 

Inter 1

2

4

206B3

 

 

 

 

Inter 3

2

4

308C6

 

 

 

 

Inter 4

2

4

312A4

 

 

 

 

Upper 1

2

4

205B3

 

 

 

 

BẢY

Element 1

2

4

301C6

Inter 1

7

4

301C6

Element 2

2

4

302C6

Inter 2

7

4

302C6

Pre  -Inter 1

2

4

303C6

Inter 3

7

4

303C6

Pre – Inter 2

2

4

304C6

Pre-Inter 3

7

4

304C6

Inter 4

2

4

205B3

Pre – Inter 4

7

4

305C6

Upper 2

2

4

305C6

 

 

 

 

Lưu ý:

1. Thời gian học các lớp không có gì thay đổi, chỉ thay đổi các phòng học 406, 407, 408, 409, 410 và 415A4. Các phòng học 311, 312A4 và 205, 206B3 vẫn giữ nguyên.

2. Thời khóa biểu ứng với phòng học mới này áp dụng từ thứ 2 ngày 15/11/2010 (tuần học thứ 10) đến hết học kỳ Pre.

Bài trước

Bài tiếp