Select Page

Ưu tiên nghiên cứu khoa học giáo dục

Nghiên cứu khoa học giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong định hướng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 5 năm 2011-2015 của Bộ GD-ĐT

(NLĐ) – Nghiên cứu khoa học giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong định hướng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 5 năm 2011-2015 của Bộ GD-ĐT

Theo đó, bộ yêu cầu các đơn vị tập trung nghiên cứu các vấn đề về cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; mục tiêu, nội dung chương trình các cấp học, bậc học theo hướng chuẩn hóa, tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo; đổi mới phương pháp giáo dục, quản lý giáo dục…

Bộ cũng cho biết hướng nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thời gian tới là vừa đóng góp thiết thực cho đào tạo vừa là cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, góp phần thay đổi diện mạo khoa học của đất nước.

G.Thùy

Theo nld.com.vn

 

Bài trước

Bài tiếp