Con tôi vừa thi TNPH không thi ĐH, muốn vào học chương trình liên kết đào tạo có được không?

Được, nhưng phải thi đầu vào của chương trình khối A do trường Đại học Bách Khoa ra đề thi và thi trắc nhiệm Anh  Văn.

Bài tiếp