Học xong có chương trình nào để sinh viên định cư lại không?

Hiện tại Úc có chương trình định cư cho SV nước ngoài  với điều kiện đủ điểm tùy theo trường ĐH qui định hoặc ra trường làm việc 18tháng nếu công ty chấp nhận sẽ bảo lãnh cho SV đó (cấp thẻ xanh).

Bài trước

Bài tiếp