Con tôi thi Đại học nhưng không đậu ĐH muốn vào học chương trình liên kết thì như thế nào?

Em phải đủ điểm sàn khối A của năm 2009 và Anh Văn TOELF& IELTS. Nếu không đủ thì tham gia kỳ thi do trường Đại Học Bách Khoa ra đề.

Bài trước

Bài tiếp