Học ở ĐHBK khó quá, con tôi sợ không theo nổi

     ĐHBK có truyền thống tổ chức dạy và học rất nghiêm túc. Chính vì lý do đó được học tại ĐHBK là niềm tự hào của nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam. Để giúp các sinh viên học tập tốt, chúng tôi có:
     –    Các thầy cô kinh nghiệm và tận tâm,
     –    Đội ngũ các trợ giảng,
     –    Hệ thống học tập trên mạng internet BkElearning,
     –    Và các thầy cô chủ nhiệm quan tâm đến các em.
     –    Tất nhiên để thành công, yếu tố gia đình và nỗ lực cá nhân là rất quan trọng. 

Bài trước

Bài tiếp