Giảng viên giảng dạy các chương trình quốc tế của ĐH Bách Khoa là ai? Người Việt hay người nước ngoài?

     a.    Giảng viên của các chương trình quốc tế là giảng viên uy tín và kinh nghiệm của ĐHBK. Các giảng viên của trường tham gia giảng dạy đều có bằng sau đại học (Thạc sĩ hay tiến sĩ) ở các đại học danh tiếng trên thế giới. Một số chương trình sẽ có giảng viên quốc tế đến từ các đại học đối tác.
     b.    Các chương trình tiếng Anh sẽ do giảng viên Việt Nam và bản xứ cùng giảng dạy.
 

Bài trước

Bài tiếp