Hệ thống BkEL là gì?

    a.    BkEL là chữ viết tắt của hệ thống Bach Khoa E-Learning.
    b.    Đây là một hệ thống học tập mở chạy trên internet, nó cho phép sinh viên học tập 24/7 (24 giờ / ngày và 7 ngày/ tuần). Nghĩa là sinh viên có thể học bất cứ lúc nào tùy theo nhu cầu của mình.
    c.    Hệ thống này cung cấp các tài nguyên môn học và là môi trường tương tác giữa giảng viên và sinh viên, cũng như giữa sinh viên với nhau. Sinh viên có thể lên hệ thống truy cập bài giảng, tài liệu tham khảo, làm và nộp bài tập, đặt câu hỏi và thảo luận các vấn đề chuyên môn trong diễn đàn môn học, hoặc trao đổi trực tiếp với giảng viên.
    d.    Hệ thống BkEL đã thực sự cung cấp cơ hội và phương tiện học tập mới cho sinh viên.

Bài trước

Bài tiếp