Trợ giảng là gì? Có vai trò như thế nào?

        a.    Ở một số các môn học khó, bên cạnh việc nghe giảng trên lớp, OISP sẽ bố trí các trợ giảng để hướng dẫn bài tập, giảng những vấn đề mà sinh viên còn chưa rõ khi ở trên lớp.
        b.    Trợ giảng thường là các sinh viên giỏi năm trên hay các giảng viên trẻ của ĐHBK.
 

Bài trước

Bài tiếp