Giáo viên chủ nhiệm là gì? Họ đóng vai trò gì?

      a.    Khi vào học, mỗi lớp chuyên ngành sẽ có một giáo viên chủ nhiệm. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm là hướng dẫn/ định hướng học tập và sinh hoạt trong quá trình học đại học cho sinh viên.
      b.    Giáo viên chủ nhiệm cũng đại diện nhà trường đánh giá chất lượng rèn luyện học tập của từng sinh viên.
      c.    Khi cần tư vấn các vấn đề về học tập, giáo viên chủ nhiệm là người đầu tiên sinh viên cần tìm kiếm.
 

Bài trước

Bài tiếp