Select Page

Phụ huynh đóng vai trò thế nào trong việc học của con mình ở bậc đại học? Liên hệ giữa phụ huynh và OISP thế nào?

    –  Sự thành công của một sinh viên phụ thuộc vào các yếu tố: nhà trường, bản thân và gia đình.
    –  ĐHBK và OISP rất chú trọng đến chất lượng học tập và dịch vụ cho sinh viên.
    –  Tuy nhiên, phụ huynh và nỗ lực của bản thân từng sinh viên đóng vai trò hết sức quan trọng trong kết quả học tập của các em. Thực tiễn cho thấy, gia đình nào phụ huynh quan tâm nhắc nhở các em học tập và rèn luyện thì con em sẽ thành đạt.
    –  OISP thường xuyên cập nhật thông tin về học tập của sinh viên cho phụ huynh để cùng gia đình giúp các em tiến bộ.
 

Bài trước

Bài tiếp