Select Page

Nội qui học đường của ĐHBK và OISP là gì?

   –  Khi vào học sinh viên phải tuân thủ nội qui học đường của ĐH Bách Khoa và của OISP.
   –  Vi phạm các nội qui này, tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo đến đuổi học.
 

Bài trước

Bài tiếp