Select Page

Sinh viên OISP được kỳ vọng và yêu cầu những gì?

        Cũng như mọi sinh viên Bách Khoa khác, sinh viên OISP được kỳ vọng:
           –     Học tập chăm chỉ
           –    Tuân thủ các qui định của nhà trường
           –    Tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường, OISP, và của Đoàn, Hội sinh viên.
           –    Là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật.
 

Bài trước

Bài tiếp